Expertní počítačové služby:

Na žádost našich klientů, kteří mívají dlouhodobě problémy se zajištěním kvalitních služeb v oblasti udržování počítačové sítě a počítačových komponentů včetně provádění její modernizace za dostupných finančních prostředků, zajišťujeme novou službu v oblasti výpočetní techniky, která obsahuje: