Úřední oceňování movitého majetku:

Ve znění zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., dle podmínek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR čj. 4669/02/4180. Společnost ARION spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Uplynulých 20 let umožnilo pracovníkům společnosti získat potřebnou kvalifikaci k poskytování profesionálních služeb v oblasti oceňování movitého majetku. Oceňování je prováděno na základě schválené jakosti poskytovaných služeb. Úřední ocenění zajišťují pracovníci s letitou praxí, pracovníci certifikovaní Ministerstvem dopravy a spojů ČR pro provádění technických prohlídek motorových vozidel, pracovníci certifikovaní ÚNMZ ČR pro měření a kalibrace strojů a zařízení a pro stanovení typové shody výrobků.

Oceňování provádíme v tomto rozsahu: